หลักสูตรที่เปิดสอน


ชื่อหลักสูตร ราคา
หลักสูตรที่ 1 การบันทึกภาษีอากรและปัญหาการปรับปรุงกำไรสุทธิตามหลักการบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 450 ฿
หลักสูตรที่ 3 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และประเด็นปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ประกอบการ 450 ฿
หลักสูตรที่ 4 เตรียมความพร้อมให้กับนักบัญชี พร้อมรับมือในยุคประชาคมอาเซียน (AEC) 450 ฿
หลักสูตรที่ 5 ข้อแตกต่างของธุรกิจที่จ่ายภาษีในอัตราศูนย์กับธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี 450 ฿
หลักสูตรที่ 7 นักบัญชีรู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 450 ฿
หลักสูตรที่ 9 การบัญชีต้นทุนและการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต 450 ฿
หลักสูตรที่ 15 นักบัญชีกับการบัญชีชั้นกลาง (ภาคทฤษฏี 1) 450 ฿
หลักสูตรที่ 35 การตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพของกิจการผลิต 450 ฿
หลักสูตรที่ 37 การบัญชีธุรกิจโรงแรม 450 ฿


ขอเชิญอบรม ผู้สอบบัญชี
ผู้ทำบัญชี และผู้สนใจทั่วไป
ประจำปี 2560


อบรมเรื่อง "การจัดทำงบ กระแสเงินสด"

ความสำคัญ : ทางสภาให้เตรียมความพร้อมผู้ทำต้องจำเป็นต้องจัดทำงบกระแสเงินสด

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ. โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ. โรงแรมราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ. โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

 

อบรมเรื่อง "การปิดบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญและการวางแผนภาษีโรงแรมโดยท่านสรรพากร"

ความสำคัญ : การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและการวางแผนภาษีจะช่วยทำให้ประหยัดภาษีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ. โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ. โรงแรมราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ. โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

 

ราคาเพียง วันละ 1,500 บาท เท่านั้น

สนใจสมัครอบรมสัมนา
โทร. 095-1475362 line : jantaweuy
โทร. 062-2790243 line : jomcpd2017
email : cpd.thailand2017@gmail.com
email : jantaweuy@hotmail.com (จอมศรัณย์กร)

ราคานี้รวม
    - อาหารกลางวัน

    - Coffee break เช้า/บ่าย
    - เอกสารการอบรม

สนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มได้ที่ 
โทร : 094-6340949,086-4290730
Office : 053-299833 , Fax : 053-299833
ID Line : cpd_chiangmai
E-mail : cpd.thailand1@gmail.com , cpd.thailand2@gmail.com
Instagram : CPD_CHIANGMAI
facebook : facebook.com/CPDchiagmai